Vítejte na stránkách Domova svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny je církevní zařízení v Praze 6, které provozuje Arcidiecézní charita Praha a které poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.

Posláním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné prostředí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný život klientů a naplňování jejich seberealizace, přispívat k rozvoji jejich osobnosti a posilovat křesťanskou atmosféru v celém Domově a pokračovat v odkazu sestry Akvinely.

Vycházíme z přesvědčení, že každý lidský život je vzácným darem. Proto si ho vážíme a chráníme jej. Ctíme i jeho duchovní rozměr, který zahrnujeme do života Domova.

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě. Vždy musí být důsledně zajištěno dodržování základních práv a svobod.

 

Ohledně sjednání úřední schůzky s klienty (lékařské vyšetření či zhlédnutí z důvodu opatrovnictví, sociální šetření)

kontaktujte prosím sociální pracovnici na tel: 734 435 106 PO, ÚT, ST nebo 605 824 640 ST,ČT,PÁ.

Sociální pracovnice s vámi domluví vhodný termín návštěvy.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

dms 

 

 

 

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms