Úvodní slovo

Domov svaté Rodiny svou činnost vykonává od roku 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregace Školských sester de Notre Dame, pověřené Českou katolickou charitou, podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách a vybudovat zde první charitní domov v Praze s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Byly to děti z pražských rodin, které tehdejší systém izoloval od rodičů v odlehlých částech republiky. Brzy po otevření se ale ukázalo, že kapacita Domova nepostačuje zájmu. Za velkého úsilí naší zakladatelky s. Akvinely a podpory celé řady dobrodinců se podařilo zrekonstruovat zcela zdevastovanou budovu bývalé školy v Liboci, kde v roce 2000 našlo azyl dalších 40 osob. Součástí objektu v Liboci jsou čtyři terapeutické dílny, kaple svatého Kříže i rehabilitační ordinace.

Od 1. ledna 2018 se sloučil Domov svaté Rodiny s Arcidiecézní charitou Praha a začlenil se tak do sítě sociálních služeb Charity Česká republika. Sloučení proběhlo z rozhodnutí Arcibiskupství pražského, zřizovatele Domova svaté Rodiny i Arcidiecézní charity Praha. Veškeré stávající služby tohoto domova pro osoby s mentálním postižením jsou zachovány pod vedením Arcidiecézní charity Praha.

V současnosti v našich dvou objektech v Liboci a na Petřinách žije 76 klientů. Z handicapovaných dětí jsou již dospělí lidé. I tak je naším cílem nadále šířit odkaz sestry Akvinely a vytvářet příjemné a láskyplné prostředí klientům, jež by jim nejen poskytovalo potřebnou péči, ale též je pod vedením odborníků inspirovalo k rozvíjení jejich schopností a tak kompenzovalo jejich životní handicap.

 

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms